Studio Address:
11-13, Ichigayadai-machi, Shinjuku-ku, Tokyo,
162-0066, Japan
mail
STUDIO INFOMATION

Seiji
KAMACHI
Yukari
SATO
Ichibun
SUGIMOTO

Yukari
MATSUNAGA
Aki
MIYAJIMA

Kiyoko
SAKATA
Junko
SHIOZAKI
Kanae
YAMAMOTO


japanese